Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Metodologia

Kategoria główna:

  • Złoty Bank – najwyższa jakość obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z klientem

TNS Polska i Obserwatorium.biz zweryfikuje wielokanałową jakość obsługi w 18 kluczowych bankach. Grupa audytorów odwiedzi 1200 placówek, otworzy 180 rachunków osobistych wraz z aktywacją bankowości elektronicznej (Internet i Mobile) oraz wykona 540 kontaktów zdalnych z bankami. Ocenie podlegać będzie podejście do klienta, umiejętność rozpoznania jego potrzeb oraz szeroko pojęta jakość obsługi. Zbadane zostaną wszystkie kanały obsługi oferowane przez bank i ich użyteczność. Badanie ma na celu podniesienie jakości obsługi w instytucjach finansowych i zwrócenie uwagi na te obszary, które są ważne z punktu widzenia klientów. Szczegółowe wyniki dostępne będą dla poszczególnych banków w dedykowanych raportach. Badanie zostanie przeprowadzone w pierwszym kwartale 2016 roku.

Kategorie Internautów:

  • Spot reklamowy
  • Bank wrażliwy społecznie
  • Bank w social media

Internauci wybiorą najciekawszy ich zdaniem spot reklamowy banku i nagrodzą tę instytucję, która najlepiej komunikuje się z nimi w social media. Nową kategorią w tym zestawieniu jest bank wrażliwy społecznie - głosujący na podstawie działalności społecznej i charytatywnej banku nagrodzą instytucję, którą cechuje wyróżniająca odpowiedzialność społeczna. Głosowanie internautów odbędzie się w marcu 2016 r.

Kategorie produktowe:

W ramach rankingu Złoty Bankier instytucje bankowe zostaną ocenione również pod kątem oferty kierowanej do klientów. Wyłonione zostaną najlepsze banki spośród mających w sprzedaży:

  • Konto osobiste
  • Kredyt gotówkowy
  • Kredyt hipoteczny
  • Kartę kredytową

Powyższe kategorie oceniane będą dwustopniowo: w pierwszej kolejności zostaną zbadane parametry cenowe oraz funkcjonalność produktów z uwzględnieniem różnych profili klientów. W oparciu o wyniki badania, zespół ekspertów Bankier.pl, Puls Biznesu i PRNews.pl wyłoni najlepsze banki w wyżej wymienionych kategoriach produktowych.

Dodatkowo, tradycyjnie już, eksperci wybiorą najbardziej innowacyjne rozwiązanie w zakresie produktów lub usług finansowych w kategorii:

  • Innowacja finansowa

Kategoria specjalna:

  • Bank bezpieczny

Bank bezpieczny to bank, którego system bankowości internetowej i mobilnej jest zgodny z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa. Weryfikacji poddane zostaną m.in. dostępność systemowa, narzędzia uwierzytelnienia i autoryzacji, poufność połączenia między bankiem a klientem, proces rejestracji urządzenia mobilnego, logowanie do serwisu, jakość haseł, jak również edukacja klienta w zakresie bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i obsługa zgłoszeń incydentów. Nagroda przyznana zostanie bankowi, który otrzyma najwyższą zbiorczą ocenę w badaniu. Szczegółowe wyniki analiz nie będą upublicznione, będą natomiast dostępne dla poszczególnych banków w raportach dedykowanych.

 

 

 

Organizatorzy:
Partnerzy merytoryczni:
Partner strategiczny:
Partnerzy wspierający:
Patroni: